Onboarding

Med en framgångsrik introduktion av dina nyanställda, ger du bra förutsättningar för en lyckad start, med känslan av välmående från och med första dagen.

ONBOARDING
- skapa värde genom välmående


Med en framgångsrik introduktion av dina nyanställda, ger du bra förutsättningar för en lyckad start, med känslan av välmående från och med första dagen.

Att ta väl hand om sina nyanställda ger många positiva effekter. Inte minst när det kommer till det faktiska resultatet av det löpande arbetet. Med den här vägledningen vill vi visa hur du genomför processen, lönsamt.


Vi har alla sett och varit med om det

En helt ny arbetsplats, med nya kollegor att lära känna. Så här i efterhand kan det kännas som enkla frågor. Vad heter mina kollegor? Vad är lösenordet till Wi-Fi? Hur får jag access till nödvändiga system?

Små saker kräver mycket energi i en ny miljö med nya människor. Vi vill alla visa vår bästa sida på en ny arbetsplats. Det är både naturligt och sympatiskt.

Genom att hjälpa den nyanställda in i den sociala samhörigheten skapar du en trygghet som kommer att öka chanserna för en snabb väg in i arbetet. För att ha en naturligt stark vilja att vara en del av en företagskultur behöver man trivas och känna sig välkommen i den - och det finns många saker man kan göra för att påverka detta utfall.


Det är lika betydande för temporära kollegor

Oavsett hur framtiden skulle utspela sig, vill du naturligtvis att din konsult gillar och talar gott om ditt företag. Kanske visar det sig att uppdraget lämpligast omformas till en fast anställning - eller så tackar var och en för sig och personen i fråga arbetar vidare någon annanstans. Då har du en ambassadör för ditt företag.

Här följer 5 tips, för en smidig introduktion av nyanställda på ditt företag.

 

5 instruktioner för en lyckad introduktion


1 - Sysselsätt med en arbetsuppgiften första dagen

Då känner den nyanställda sig behövd och har direkt den mest naturliga anledningen att lära känna företaget och sina kollegor.


2 - Informera skriftligt, om det du har berättat muntligt

På det sättet finns möjligheten alltid att gå tillbaka och läsa in sig i efterhand.


3 - Presentera den nyanställda för kollegorna

Du kan även på förhand prata med någon som håller koll på att den nya kollegan bjuds med på raster, luncher och aktiviteter.


4 - Utse en mentor

Det kan vara du själv, eller någon annan på arbetsplatsen - men välj ut och presentera en person som är tillgänglig och redo för alla typer av frågor.


5 - Ge många återkopplingar i starten

Under de första två till tre veckorna är det bra att schemalägga många samtal och uppföljningar, för att ge tydlig feedback. Berätta vad den nyanställda gör bra, på vilket sätt den gör det och varför du tycker det. Genom att även uppmuntra den nyanställda till att ge feedback tillbaka, skapar du ett öppet samtalsklimat, som kan generera många värdefulla insikter framöver.

 

ATT GÖRA

Som arbetsgivare är det mycket att hålla koll på. Här följer en lista på vad som bör göras i ordning för att den nya medarbetaren ska känna sig välkommen.

Information innan den nyanställda börjar:

 • Vägar till arbetsplatsen, parkeringar och möjligheter i kommunaltrafiken.
 • Besked om starttiden på anställningens första dag.
 • Namnet på den som tar emot den nyanställda på företaget.
 • Arbetstider och eventuella möjligheter till flextider. Gå gärna igenom Era rutiner för detta och hör vad som är viktigt för konsulten, på så sätt kan onödig irritation undvikas.
 •  

Förberedelser för den första dagen:

 • Tid för välkomnande från den nya chefen.
 • En liten symbolisk gåva, för att visa uppskattning och värme.
 • Verktyg, redskap, utrustning (t.ex. dator och passerkort).
 • Information om möjligheter kring lunchen; så som ev. sällskap och rekommenderade restauranger i området.
 • Presentation av den nyanställda i ett mail till relevanta grupper och personer på arbetsplatsen.
 • Välj ut en mentor.
 • Rundtur på arbetsplatsen.
 • Inloggningsuppgifter, e-postadress, åtkomst till system. Allt det praktiska helt enkelt.


Med detta har du en plan och är tydlig. Det är viktigt - för den nyanställdas introduktion är viktig.

Nu kan alla enkelt bekanta sig med varandra, i arbetet och på rasterna.